THẤT BỒ ĐỀ PHẦN
Thất bảo công đức hay còn gọi Thất bồ đề phần ( Seven factors of Enlightenment ) 7 yếu tố dẫn đến giác ngộ và giải thoát gồm có:

Thất bảo công đức hay còn gọi Thất bồ đề phần ( Seven factors of Enlightenment ) 7 yếu tố dẫn đến giác ngộ và giải thoát gồm có:
-  1.   Trạch Pháp: Trạch là  lựa chọn, pháp là pháp môn, là phương pháp tu hành.Trạch pháp là dùng trí tuệ để lựa chọn pháp lành để tu,pháp dữ để tránh. Trong sự tu tập, nếu ta không có trí huệ phân biệt chánh tà, tất phải lầm lạc. Lòng tin của người Phật tử phải dựa trên lý trí, nếu không là mê tín. Đức Phật có dạy ( Hãy dùng trí tuệ suy nghiệm, giản trạch các pháp, rồi sẽ tín thọ,thực hành theo ). Nếu ta lầm, tin chạ điều đó còn nguy hại gấp trăm nghìn lần người không tu hành.Vì vậy, Phật tử chúng ta muốn thẳng tiến trên đường giác ngộ, giải thoát, không phải ai bảo gì tin nấy, không phải tự bảo một cách bừa bãi: Đạo nào cũng tốt cả, không phải dung hòa Phật giáo với ngoại đạo. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo phân biệt chính tà, chân ngụy, phải thường dùng trí tuệ mà  giải  cả các pháp ở ngoài và những ý tưởng chân vọng của tâm để tu, để đoạn.
- 2.   Tinh tiến: Xong, một khi đã chọn được pháp môn chấn chỉnh để tu rồi thì phải tinh tấn, nghĩa là luôn luôn dũng tiến trên  bước đường tu tập, không quản ngại gian lao khó nhọc, không khiếp sợ, không thối chuyển, không tự mãn,tự cao mà bỏ dở mục đích chưa đạt được.
- 3.   Hỷ:  Khi đã tinh tiến tu hành đoạn trừ được dần phiền não thành tựu vô lượng công đức do đó sanh tâm hoan hỷ và phấn chí tu hành
- 4. Khinh an: Khinh là nhẹ nhàng.An ổn .Nhờ sự tinh tấn tu tập nên than tâm được thanh tịnh.Do đó người tu hành cảm thấy nhẹ nhàng khoán khoái, khinh an như đã trút được gánh nặng dục vọng mê mờ.
-  5.  Niệm: Nghĩa là thường ghi nhớ Chánh pháp để thực hành Tâm niệm, nếu không thường nhớ Chính pháp tất nhiên tạp niệm phát sinh , phiền  não tăng trưởng.Cũng như một đám đất không trồng hoa, thì cỏ mọc.Vì thế người tu hành cần phải để tâm ghi nhớ Chánh pháp đừng cho lãng xao, buông lung, nghĩ bậy.
- 6. Định: Nghĩa là tâm chuyên chú , tập trung vào pháp mình đang tu
- 7.  Xả :Nghĩa là bỏ ra ngoài không vướng bận. Xả tức là hành xả tâm sở, một trong 11 món thiện tâm sở.
   Hành xả: nghĩa là người tu hành, nhờ trí sáng suốt, nhận biết ( thọ là khổ  nên không nắm giữ một thứ gì hết, dù quí báu bao nhiêu.Ngay trong sự tu hành cũng vậy, họ không trụ trước ở các pháp mình đã tu, đã chứng, trái lại họ luôn luôn xả bỏ những gì mình đã đạt đến, để tiến triển trên bước đường đi đến giải thoát. Nếu người tu hành cứ mãi say đắm vào quả vị mình đã chứng, thì suốt đời sẽ bị trầm ở một nơi nào đó, không bao giờ có thể tiến lên để đạt thành quả vô thượng Bồ đề.
Ai thực hành đc 7 điều trên sẽ có đc 7 công đức lớn ( seven factors of Enlightenment ) 7 yếu tố dẫn đến giác ngộ và giải thoát.
7 cái đó mới đối với tam thừa ( thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa)  chứ các cụ ? Các yếu tố vật chất cho dù ng đời nghĩ là quý, xong o đc nêu lên hoặc phô bày nơi Tam bảo. Chân diệu thể

Tin mới
Video Clips
  • DIỄN VĂN ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
  • LỄ HỘI CHÙA ĐỀN - LÀNG THỌ VỰC - XUÂN ĐINH DẬU - NĂM 2017 - PHÂN 01
  • LỄ HỘI ĐỀN CHÙA LÀNG THỌ VỰC - XÃ XUÂN PHONG - XUÂN ĐINH DẬU - NĂM 2017
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
CHÙA THỌ VỰC 
Tổ đình Tào Động Thiền phái Phật giáo
Address: xã Xuân Phong – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định
Tel/Fax: 0228.3888114      Email: chuathovucnd@gmail.com       Fb: www.facebook.com/thientho.vn
Chịu trách nhiệm: Viện chủ Tổ đình, Thượng tọa: Thích Đức Toàn (Thanh Đoàn)