LỤC TỰ DI ĐÀ
Ý Nghĩa Lục Tự Hồng Danh
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chữ Nam là bớt lòng tham
Của ai bỏ đấy chớ ham làm giàu
Chữ Mô chớ thù oán nhau
Từ bi hỉ xả chứ sầu thảm chi
Chữ A thì chớ si mê
Một lòng tin kính quyết thì tâm minh
Chữ Di thì chớ sát sinh
Trước là độc ác chớ khinh các loài
Chữ Đà thì chớ ham tài
Cùng loài cùng giống chớ hoài đá nhau
Chữ Phật thì chớ vọng cầu
Bỏ tà quy chính mới hầu nên thân
Tin mới
Video Clips
  • DIỄN VĂN ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
  • LỄ HỘI CHÙA ĐỀN - LÀNG THỌ VỰC - XUÂN ĐINH DẬU - NĂM 2017 - PHÂN 01
  • LỄ HỘI ĐỀN CHÙA LÀNG THỌ VỰC - XÃ XUÂN PHONG - XUÂN ĐINH DẬU - NĂM 2017
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
CHÙA THỌ VỰC 
Tổ đình Tào Động Thiền phái Phật giáo
Address: xã Xuân Phong – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định
Tel/Fax: 0228.3888114      Email: chuathovucnd@gmail.com       Fb: www.facebook.com/thientho.vn
Chịu trách nhiệm: Viện chủ Tổ đình, Thượng tọa: Thích Đức Toàn (Thanh Đoàn)